Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyhedsbrev #16

 

Fire års analysearbejde fra Transportministeriet giver havnetunnel ny medvind
Transportministeriet har netop offentliggjort sin strategiske analyse af havnetunnel/Østlig Ringvej i København. Som led i et bredt Folketingsforlig om ”en grøn transportpolitik” tilbage i 2009, blev det aftalt, at der 2010-2013 skulle gennemføres en strategisk analyse af havnetunnel/Østlig Ringvej. Der har undervejs været et par midtvejsrapporteringer, men nu foreligger den endelige rapport – og det er gode nyheder for havnetunnellen.

Transportministeriets analyse konkluderer bl.a.:

  • Havnetunnellen kan opføres i flere etaper (hvilket øger de politiske muligheder)
  • Anlægsoverslaget opgøres iflg. COWI til ca. 21,4 mia. 2013-kr. for fuld Østlig Ringvej
  • Den aktuelt debatterede udbygning af Nordhavnsvej til Nordhavn (!) koster 2 mia. kr.
  • Havnetunnel skønnes at få 31.000 daglige brugere, selv med brugerbetaling på 20 kr.
  • Havnetunnel vil mindske trængslen med 20.000 timer pr. hverdagsdøgn.
  • Havnetunnel giver mulighed for at fredeliggøre mange bydele – Ikke kun Kgs. Nytorv
  • COWI: Positiv samfundsøkonomi i Østlig Ringvej/Havnetunnel. Defineret som, at over en 50-årig periode overstiger de samfundsøkonomiske gevinster omkostningerne.


http://www.trm.dk/~/media/Files/Publication/2013/Strategiske%20analyser/Østlig%20ringvej/Strategisk%20analyse%20af%20en%20havnetunnel%20i%20København.pdf
(link til analysen i sin helhed).

”Det er positivt, at både myndigheder som Transportministeriet, selskaber som Sund & Bælt og private virksomheder som COWI med den nye rapport dokumenterer, at en havnetunnel med moderat brugerbetaling har positiv samfundsøkonomi – noget vi i Københavnertunnelgruppen har gjort opmærksom på i 8 år” siger koordinator Bo Sandberg.

Fortsat flertal bag havnetunnel efter kommunalvalget i København
Havnetunnellen stod centralt i debatten op til kommunalvalget 19. november. Man kan glæde sig over, at forligspartierne bag havnetunnelaftalen i BR (S, K, V, DF, LA) fortsat
har flertal. Den københavnske principbeslutning om havnetunnel er således trykprøvet både før og efter et valg, hvilket nu får flaskehalsen til at pege kraftigt mod Folketinget.

Status 2013: Nu entydig konklusion om linjeføring – og etapeløsning realistisk
I 2013 er der kommet afklaring af, at en kommende havnetunnel går via Refshaleøen, Kløvermarken, Amagerbro til Sjællandsbroen (B4). Meget tyder på en etapevis model, hvor der i 2014 kan træffes beslutning om at videreføre Nordhavnsvej til selve Nordhavn.

Internationalt Melodi Grand Prix kan sætte fokus på behovet for havnetunnel
MGP 2014 vil vise det store potentiale i og den besværlige trafikbetjening af Refshaleøen.
 
Kontingentfrit 2013
Kombinationen af et lavt aktivitetsniveau og en sund foreningsøkonomi med solid egenkapital indebærer, at bestyrelsen har besluttet, at 2013 er kontingentfrit.

De bedste hilsner på vegne af bestyrelsen
Bo Sandberg, koordinator for Københavnertunnelgruppen

Kontakt

Foreningen Københavnertunnelgruppen

Nørre Voldgade, 1358 Kbh. K
att. Bo Sandberg.

Mail: kbhtunnel@hotmail.com
Tlf.:  28 50 38 19