Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyhedsbrev #17

2014 kan blive havnetunnellens år!

 

Produktivitetskommissionens anbefaling om, at investeringer i infrastruktur skal prioriteres efter det samfundsøkonomiske afkast, passer som hånd i handske til den stærkt påkrævede havnetunnel/Østlig Ringvej i København. Når statsministeren samtidig har slået fast, at regeringen i den kommende vækstpakke vil lytte til kommissionens anbefalinger, kan havnetunnellen få nyt momentum i 2014. I forvejen var Transportministeriets strategiske analyse af Østlig Ringvej fra december en vældig god nyhed set med havnetunnel-briller. Den viste nemlig et trods alt overkommeligt finansieringsbehov på 3,3 mia. kr. for 1. deletape af tunnelen fra Nordhavnsvej til Kløvermarken.

Investér i infrastruktur, der hvor det gør mest samfundsøkonomisk gavn!
Produktivitetskommissionen har i sin nye rapport gentaget budskabet fra Infrastrukturkommissionen 2008 om, at infrastrukturinvesteringer skal prioriteres efter hvor de gør størst samfundsøkonomisk gavn – og det er primært i Hovedstadsområdet. Et budskab, der passer perfekt til den længe ventede københavnske havnetunnel, som altid har været karakteriseret ved bl.a. at skulle afhjælpe et akut trængselsproblem ved at lede eksisterende gennemkørende trafik mere hensigtsmæssigt udenom middelalderbyen i byens centrum – populært sagt, en trafikal ”bypass” operation.

”Hvis ikke havnetunnelen i forvejen var stærkt tilstede på den politiske dagsorden, så kom den det i går med Produktivitetskommissionens rapport. For det er svært at opdrive en infrastrukturinvestering, der gør mere samfundsøkonomisk gavn end en havnetunnel, der bl.a. skal lede den allerede eksisterende trafik mere intelligent udenom bymidten, fx omkring Kgs. Nytorv, så trængsel og spildtid i landets hovedstad mindskes”, siger Bo Sandberg, koordinator for den tværpolitiske forening, Københavnertunnelgruppen.

Produktivitetskommissionen nævner konkret, at det samfundsøkonomiske afkast over en 50-årig periode skal have en forrentning på mindst 4 pct. for, at investeringen i deres optik kan karakteriseres som rentabel. Det lever havnetunnellen – selv med brugerbetaling for at benytte den - op til. Især er der positivt samfundsøkonomisk afkast for 1. deletape fra Nordhavnsvej via Nordhavn og Refshaleøen/Prøvestenen til Kløvermarken.

Læs hele Produktivitetskommissionens delrapport om infrastruktur her:
http://produktivitetskommissionen.dk/media/160574/Rapport%205%20-%20Infrastruktur.pdf

Ny rapport bygger oven på positiv havnetunnel-nyhed fra december
Under lidt mindre mediebevågenhed offentliggjorde Transportministeriet i december sin strategiske analyse af Østlig Ringvej/Havnetunnel i København.

De to væsentligste budskaber var her:

  • Første etape af havnetunnellen fra Nordhavnsvej til Kløvermarken har et positivt samfundsøkonomisk afkast på 6,1 pct., selv når der kalkuleres med brugerbetaling, hvilket naturligvis – alt andet lige – mindsker brugen af tunnellen.
  • Finansiering primært fra brugerbetaling og grundværdistigninger gør, at bruttoanlægsinvesteringen på 11,5 mia. kr. for 1. etape, resulterer i et trods alt overkommeligt resterende nettofinansieringsbehov på 3,3 mia. kr.

Også Transportministeriets strategiske analyse kan læses i sin helhed via dette link:
http://www.trm.dk/~/media/Files/Publication/2013/Strategiske%20analyser/Østlig%20ringvej/Strategisk%20analyse%20af%20en%20havnetunnel%20i%20København.pdf

Nytårsudtalelse fra Københavnertunnelgruppen 2014:

”Havnetunnellen kan virkelig blive en politisk joker i 2014. Linjeføringen ER besluttet. Der er flertal for den i Københavns Borgerrepræsentation – også efter kommunalvalget. Pensionskasserne står i kø for at være med til at finansiere den.

Transportministeriet har opgjort finansieringsbehovet for tunnellens 1. etape til – trods alt overskuelige - 3,3 mia. kr.

Flaskehalsen har i forvejen længe peget mod Folketinget – og det gør den endnu kraftigere efter Produktivitetskommissionens anbefaling af at investere der hvor der kan opnås mest samfundsøkonomisk gevinst - samt efter statsministerens udmelding om, at regeringen i en kommende vækstpakke vil lytte til kommissionens anbefalinger.

2014 kan således ende med endelig at blive havnetunnellens år”


De bedste nytårshilsner på vegne af bestyrelsen
Bo Sandberg, koordinator for Københavnertunnelgruppen

Kontakt

Foreningen Københavnertunnelgruppen

Nørre Voldgade, 1358 Kbh. K
att. Bo Sandberg.

Mail: kbhtunnel@hotmail.com
Tlf.:  28 50 38 19