Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyhedsbrev #18

Folkemøde 2014 gav stort folkeligt gennembrud for Københavnertunnellen!

 

Blandt mange fine arrangementer på Folkemødet på Bornholm, var Transportministeriets X-faktor-lignende konkurrence ”Der er en milliard til dig”, hvor det – i skarp konkurrence med 7 andre infrastrukturprojekter - lykkedes Københavnertunnelgruppen at stemme 15 fiktive mia. kr. hjem til havnetunnellen (foto tv. af Transportminister Magnus Heunicke og koordinator Bo Sandberg). Ifølge ministeriets strategiske analyser, er det resterende finansieringsbehov til en havnetunnel ca. 8 mia. kr. Men det lykkedes altså med publikums hjælp at hente næsten det dobbelte hjem, hvilket ikke lykkedes for nogen af de øvrige deltagere. Læs mere her: http://www.trm.dk/da/ministeren/folkemoedemilliarder+gik+til+oest+og+vest

Metroaftale sikrer også næste etape af havnetunnellen…
Folketingsaftalen 14. maj 2014 om ny metrogren til Sydhavn indeholder også principbeslutning om, at 2. etape af den københavnske havnetunnel bliver en realitet. Og det er bydende nødvendigt, at det igangværende byggeri af Nordhavnsvej (1. etape af havnetunnellen) skal føres videre ud til selve Nordhavn, så forbindelsen dermed kommer til at leve op til sit navn.

… men brug for langt mere ambitiøs tidsplan!
Den planlagte tunnel ud til selve Nordhavn skal hurtigst muligt realiseres. Derfra skal tunnelen jo gerne videre under vandet til Refshaleøen og videre ud under Amager for at ramme Amagermotorvejen ved Sjællandsbroen, så man får ledt den gennemkørende trafik udenom København. Københavns Kommune regner selv med, at en ny forbindelse under Svanemøllebugten kan være færdig indenfor 10 år. Men står det til Københavnertunnelgruppen bør der ikke gå mere end max 5 år før det nye stykke tunnel til Nordhavnsbydelen kan indvies.

Tilkoblingsanlæg mellem Nordhavnsvej og ny Nordhavnstunnel opføres 2014-16
I principaftalen mellem Kbh. Kommune og regeringen fra 14. maj, noterer parterne sig, at kommunen vil træffe beslutning om at anlægge et tilkoblingsanlæg til Nordhavnsvej samt en Nordhavnstunnel (under Svanemøllebugten), som samlet ventes at koste 2-3 mia. kr., afhængig af den valgte længde og linjeføring. Tilkoblingsanlægget gennemføres i 2014-2016, mens Nordhavnstunnellen ”anlægges senere i lyset af byudviklingen i Nordhavnen.”

Det kan vi simpelthen ikke være bekendt overfor vores gæster/krydstogtsturister!
Et af de bedste argumenter længe for en havnetunnel nu, er den horrible infrastruktur omkring den spritnye Krydstogsterminal i Nordhavnen. Det kan man forvisse sig om i dette indslag fra TV2Lorry fra 23. maj: http://www.tv2lorry.dk/arkiv/2014/5/23?video_id=91352

Genvalg til bestyrelsen, nydesignet hjemmeside og forenklet kontingentstruktur
Fra vores egen verden: Der var genvalg til bestyrelsen på generalforsamling 26. maj. Vi har fået trimmet www.kbhtunnel.dk efter ”keep it simple” konceptet. Vi har vedtaget ændret kontingentstruktur: 1.000 kr. årligt for foreninger/virksomheder, 100 kr. for enkeltpersoner.

Med venlig sommerhilsen på vegne af bestyrelsen
Bo Sandberg, koordinator for Københavnertunnelgruppen

Kontakt

Foreningen Københavnertunnelgruppen

Nørre Voldgade, 1358 Kbh. K
att. Bo Sandberg.

Mail: kbhtunnel@hotmail.com
Tlf.:  28 50 38 19