Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Næste 1½ år afgørende for havnetunnel/østlig ringvej!

For det første: Vigtigt at havnetunnelflertal fastholdes efter KV17!
Kommunalvalget er lige om hjørnet – og set med havnetunnelbriller, er det vigtigt, at fler-tallet bag havnetunnel/østlig ringvej bliver fastholdt og funktionsdygtigt efter valget. Dvs. det flertal i Borgerrepræsentationen, som gennem årene har truffet principbeslutning om havnetunnellen, den overordnede linjeføring samt medfinansieret forundersøgelsen.

For det andet: Udformning af Nordhavnstunnellen skal besluttes i 2018
I 2018 skal den nye Borgerrepræsentation sammen med staten og By & Havn træffe endelig beslutning om Nordhavnstunnellen fra Svanemøllebugten til selve Nordhavn. For Københavnertunnelgruppen er det vigtigt 1) at Nordhavnstunnellen bliver forberedt til at føres videre i en samlet ringvej mod Refshaleøen og Amager, og 2) at det bliver den lange version af tunnelen, der vælges. Det meste af finansieringen er på plads, men i 2018 skal der forhandles om de sidste elementer. Derefter kan en anlægslov forhåbentlig vedtages i Folketinget.

For det tredje: Forundersøgelsen af østlig ringvej afsluttes i 1. halvår 2019
I foråret 2017 blev forundersøgelsen af østlig ringvej igangsat i Transportministeriets regi med fælles finansiering fra staten, Københavns Kommune, Refshaleøens Ejendomsselskab og Region Hovedstaden. Det er et meget positivt signal, at de parter, der i sidste ende ventes at skulle finansiere selve ringvejen også er sammen om at finansiere analysearbejdet, der nu er kommet godt i gang. Forundersøgelsen skal belyse disse fire emner nærmere:

  • Finansiering, organisering, inddragelse af private parter og OPP
  • Trafikanalyser, betalingsvillighed og samfundsøkonomi
  • Tekniske undersøgelser og miljø
  • Trafiksaneringsplan og fredeliggørelse af indre by som følge af projektet

Formandsskifte og smallere bestyrelse
På generalforsamlingen i maj 2017 takkede formand Erik Ross Pedersen og næstformand Flemming Karberg af efter lang og tro tjeneste. Ny formand er den hidtidige koordinator/sekretariatsleder, Bo Sandberg, cheføkonom i Dansk Byggeri. Efter foreløbig 12 års arbejde i Københavnertunnelgruppen, besluttede generalforsamlingen også at slanke bestyrelsen, der nu består af 7 organisationsrepræsentanter. Læs mere på www.havnetunnel.nu


1. etape åbner 17. december!

Det meste tyder på, at Nordhavnsvejen fra Hans Knudsens Plads til Svanemøllebugten åbner som planlagt inden årets udgang, nærmere bestemt søndag den 17. december. Anlægsarbejdet har været i gang siden 2011. Det er en stor milepæl, at første etape af havnetunnel/østlig ringvej nu bliver færdig.

Hent dette nyhedsbrev som PDF.

Med venlig hilsen – og godt kommunalvalg!
Bo Sandberg, fmd. Københavnertunnelgruppen

Kontakt

Foreningen Københavnertunnelgruppen

Nørre Voldgade, 1358 Kbh. K
att. Bo Sandberg.

Mail: kbhtunnel@hotmail.com
Tlf.:  28 50 38 19