Nyhedsbrev #19

Havnetunnel rykker nærmere

Forundersøgelse af havnetunnel – et af få konkrete valgløfter fra Venstre

Folketingsvalgkampen bragte havnetunnellen et stort skridt nærmere, da Venstre gav løfte om at skrive en forundersøgelse af en fuld Østlig Ringvej/havnetunnel i København ind i det kommende regeringsgrundlag. Synspunktet blev bl.a. præsenteret af kommende statsminister, Lars Løkke Rasmussen TV2 Lorry 8. juni. Et synspunkt, som både Københavns overborgmester Frank Jensen bakkede op om, og som fungerende transportminister Magnus Heunicke heller ikke afviste. ”Det er særdeles positivt, når det kommende regeringsparti prioriterer havnetunnellen så højt, og vi vil naturligvis holde en kommende V-ledet regering op på løftet”, siger formanden for Københavnertunnelgruppen, Erik Ross Pedersen.

Og bolden ligger meget passende hos Folketinget

Venstres valgløfte, som også ser ud til at nyde bred opbakning i det parlamentariske grundlag i blå blok, er ekstra interessant, fordi bolden netop ligger hos Folketinget. Københavns Borgerrepræsentation har gjort sit hjemmearbejde, og her er havnetunnelflertallet intakt efter kommunalvalget i 2013. Samtidig har også de institutionelle investorer udtrykt fortsat interesse for at investere i havnetunnellen, senest udtrykt af PKA, Pension Danmark og Nordea i Børsen 24. juni. Derfor peger flaskehalsen entydigt på regeringen og Folketinget.

Mange gode argumenter for havnetunnellen

  • Trafikken er der i forvejen – skal blot ledes mere intelligent uden om centrum
  • Investering i infrastruktur, der hvor det gør mest samfundsøkonomisk gavn
  • Færre lastbiler gennem byen => færre af de frygtelige højresvingsulykker
  • Mindsker spildtid på indfaldsvejene (koster mellem 8½ og 10 mia. kr. årligt)
  • Giver mulighed for byudvikling af bl.a. Nordhavn og Refshaleøen
  • Rensning for partikelforurening og NOx i tunnelen => færre luftvejssygdomme
  • Letter adgangen både til Københavns Lufthavn og Krydstogtsterminalen i Nordhavn
  • Mulighed for at fredeliggøre Indre By, Østerbro, Christianshavn mv.

Høringssvar om Nordhavnstunnel

Københavnertunnelgruppen afgav 15. maj høringssvar om den kommende Nordhavnstunnel, der skal forbinde den snart færdige Nordhavnsvej (fra Hans Knudsens Plads til Svanemøllebugten) med selve Nordhavn. Vi har i den forbindelse to ufravigelige synspunkter: 1) Linjeføring mv. af den kommende Nordhavnstunnel skal som absolut 1.prioritet optimeres i forhold til en fremtidssikring, hvor Nordhavnstunnellen kan indgå som etape i en samlet østlig ringvej. 2) Tiden er en væsentlig faktor. Derfor skal Nordhavnstunnellen påbegyndes i umiddelbar forlængelse af færdiggørelsen af det igangværende byggeri af tilkoblingsanlæg.

Genvalg til ledelse og udvidelse af bestyrelsen med et nyt medlem

Fra vores egen verden: Der var genvalg til ledelsen og de hidtidige bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen 19. maj. Derudover blev bestyrelsen udvidet med et nyt medlem, nemlig Claus Hovmøller Jensen fra Refshaleøens Ejendomsselskab. Velkommen til!

Med venlig sommerhilsen på vegne af bestyrelsen
Bo Sandberg, koordinator for Københavnertunnelgruppen