Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Historie

1993: B & W: Tværgående (lokal) forbindelse til Refshaleøen 

2005: Københavnertunnelgruppen/arkitekt Peter Wimmelmann-Larsen (langsgående) 

2005: Sund & Bælt / Realdania (langsgående) 

2007: Kbh. Kommune: Infrastruktur Nordhavn (boret tunnel under Amager) 

2008: Havnetunnel/Østlig Ringvej anbefalet af Infrastrukturkommissionen 

2009: Indgår i Folketingets Trafikinvesteringsplan med strategisk analyse 

2010: Nordhavnsvej vedtaget i borgerrepræsentationen, BR, (”1. etape” af østlig ringvej) 

2012: Principbeslutning om tunnel samt valg af linjeføring i BR 

2013: Pensionskasser foreslår i rapport havnetunnel som OPP-pilotprojekt 

2013: Transportministeriets strategiske analyse anbefaler brugerbetaling og linjeføring under Amager 

2014: Aftale mellem stat, Kbh. Kommune/By & Havn om Nordhavnstunnel (”2. etape” af østlig ringvej) 

2015: Forundersøgelse af havnetunnel/østlig ringvej indgår i V-regeringens regeringsgrundlag 

2016: Forundersøgelse af havnetunnel/østlig ringvej indgår også i VLAK-regeringens regeringsgrundlag 

2017: Forundersøgelse igangsat med finansiering fra staten, Kbh. Kommune og Refshaleøen. Ventes afsluttet i 2019 

Kontakt

Foreningen Københavnertunnelgruppen

Nørre Voldgade, 1358 Kbh. K
att. Bo Sandberg.

Mail: kbhtunnel@hotmail.com
Tlf.:  28 50 38 19