Historie

1993: B & W: Tværgående (lokal) forbindelse til Refshaleøen 

2005: Københavnertunnelgruppen/arkitekt Peter Wimmelmann-Larsen (langsgående) 

2005: Sund & Bælt / Realdania (langsgående) 

2007: Kbh. Kommune: Infrastruktur Nordhavn (boret tunnel under Amager) 

2008: Havnetunnel/Østlig Ringvej anbefalet af Infrastrukturkommissionen 

2009: Indgår i Folketingets Trafikinvesteringsplan med strategisk analyse 

2010: Nordhavnsvej vedtaget i borgerrepræsentationen, BR, (”1. etape” af østlig ringvej) 

2012: Principbeslutning om tunnel samt valg af linjeføring i BR 

2013: Pensionskasser foreslår i rapport havnetunnel som OPP-pilotprojekt 

2013: Transportministeriets strategiske analyse anbefaler brugerbetaling og linjeføring under Amager 

2014: Aftale mellem stat, Kbh. Kommune/By & Havn om Nordhavnstunnel (”2. etape” af østlig ringvej) 

2015: Forundersøgelse af havnetunnel/østlig ringvej indgår i V-regeringens regeringsgrundlag 

2016: Forundersøgelse af havnetunnel/østlig ringvej indgår også i VLAK-regeringens regeringsgrundlag 

2017: Forundersøgelse igangsat med finansiering fra staten, Kbh. Kommune og Refshaleøen (afsluttet 2020)

2017: Nordhavnsvej åbner (fra Lyngbyvej til Svanemøllebugten)

2018: Lancering af Lynetteholm-projektet, som østlig ringvej/havnetunnel er en integreret del af

2019: Anlægslov vedtaget om Nordhavnstunnel (fra Svanemøllebugten til Nordhavn), forberedt til at blive videreført i østlig ringvej

2020: Forundersøgelse af østlig ringvej peger på sænketunnel øst om Amager Strand som bedste løsning

2020: Budgetforlig i Kbh. Kommune beslutter at igangsætte VVM-undersøgelse af østlig ringvej som sænketunnel langs Amager Strandpark