Formålsparagraf

Københavnertunnelgruppen er en forening, der arbejder for, at der træffes politisk beslutning om en østlig ringvej i København i form af en biltunnel, der leder trafikken fra Lyngbyvej/Helsingørmotorvejen via Nordhavn, Refshaleøen, under Amager til E20 Amagermotorvej/Øresundsmotorvej, så centrale boligområder og bydele i København undgår unødig gennemkørende trafik.