Ny rapport fra Grontmij viser positive samfundsøkonomiske effekter af havnetunnellen

Internationale erfaringer fra f.eks. The Big Dig Tunnel i Boston viser, at investeringer i tunnelprojekter i metropolområder har positive samfundsøkonomiske effekter.

Nu viser en ny analyse fra den rådgivende ingeniørvirksomhed, Grontmij, at en havnetunnel i København vil skabe bredere økonomiske effekter for 2,1 mia. kr. over en 50-årig periode. Effekter der kommer ud over den samfundsøkonomiske forretning på 2,8 mia. kr., som Transportministeriet beregnede i 2013.

En Østlig Ringvej i København fungerer som en trafikal bypass-operation. Projektet er anbefalet af Infrastrukturkommissionen, Transportministeriet og Produktivitetskommissionen. Og med den nye analyse fra Grontmij, er der nu blot yderligere argumenter for, at et forhåbentlig bredt flertal i Folketinget snarest kan tage de næste skridt i realisering af havnetunnellen.

Rapporten kan læses i sin helhed via dette link: http://www.grontmij.dk/DK/Seneste-nyt/Nyheder/Pages/Analyse-bredere-oekonomiske-effekter-af-oestlig-ringvej-havnetunnel-i-koebenhavn.aspx

Se også Københavnertunnelgruppens Nyhedsbrev nr. 20