Nyhedsbrev #21

Det haster med forundersøgelsen af Østlig Ringvej – kom til debat om havnetunnel på Folkemødet

Det haster med forundersøgelse af Østlig Ringvej!

Det er naturligvis særdeles positivt, at havnetunnel/Østlig Ringvej er med i regeringsgrundlaget fra 2015 som ét ud af kun tre navngivne infrastrukturprojekter. ”Regeringen vil igangsætte en undersøgelse af en østlig ringvej i København (havnetunnel). Undersøgelsen skal blandt andet belyse finansieringsmulighederne”. Men omvendt er det vigtigt, at der snart kommer handling bag ordene, da forundersøgelsen er en forudsætning for at komme videre.

Debat om Østlig Ringvej/havnetunnel lørdag på Folkemødet

Københavnertunnelgruppen er vært ved en debat på Folkemødet lørdag 18. juni kl. 9.00-10.30, hvor bl.a. trafikforsker Niels Buus Kristensen, fhv. overvismand Peter Birch Sørensen, den københavnske S-gruppeformand Lars Weiss og V-transportordfører Kristian Pihl Lorentzen tager pulsen på projektet. Det foregår hos ”Tænketanken” på Kirkepladsen.
Hele programmet kan ses her

Gylden trekant må ikke blive til Bermuda-trekant!

I årevis har budskabet fra tunnelgruppen været, at hvis en fuld østlig ringvej skal realiseres, kræver det, at den gyldne ”interesse-trekant” – Folketinget, Borgerrepræsentationen og private investorer som fx grundejere og pensionskasser – skal gå op i en højere enhed…

Københavns Kommune har bevilget penge til forundersøgelsen

… Derfor er det glædeligt, at Københavns Kommune netop har bevilget 6 mio. kr. til en forundersøgelse af østlig ringvej/havnetunnel i København. Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt havde nemlig bedt kommunen og Refshaleøens Ejendomsselskab om hver især at medfinansiere ca. 1/3 af en sådan undersøgelse. Det tegner således til, at den kommende forundersøgelse kan blive en generalprøve på samarbejdet om vejprojektet. I Københavnertunnelgruppens optik er en sådan ”joint venture” den bedst tænkelige model, da den også fremadrettet forpligter de parter, der har størst interesse i sagen.

Linjeføring ligger fast: Havnetunnellen skal IKKE ned på langs gennem havneløbet!

Når man diskuterer havnetunnel/Østlig Ringvej med menigmand, embedsmænd, politikere og journalister, støder man iblandt stadig på den fejlagtige opfattelse, at Københavnertunnelgruppen arbejder for den langsgående linjeføring af havnetunnellen, dvs. på langs ned gennem hele det københavnske havneløb. Det er imidlertid flere år siden, man endegyldigt gik væk fra den idé, og der er nu politisk konsensus om den såkaldte B4-linjeføring i en bue ud under Amager, dvs. fra Nordhavn via Refshaleøen og Kløverparken til Amagermotorvejen i området ved Sjællandsbroen. Men naturligvis påhviler det først og fremmest os selv i tunnelgruppen at være meget tydelige i kommunikation af projekt og linjeføring.

Husk at synes godt om havnetunnellen på facebook!

Gå ind på facebook og ”like” os

De bedste hilsner på vegne af bestyrelsen – og måske på gensyn på Bornholm?

Bo Sandberg,
koordinator for Københavnertunnelgruppen

Hent dette nyhedsbrev som pdf