Nordhavnsvej giver momentum til samlet østlig ringvej!

I dag åbner Nordhavnsvej, som der har været arbejdet på siden 2011. Men det er ikke kun Københavns Kommunes største vejanlæg nogensinde, der åbner.

– I dag åbner Nordhavnsvej, som der har været arbejdet på siden 2011. Men det er ikke kun Københavns Kommunes største vejanlæg nogensinde, der åbner. Det er også første etape af den samlede østlige ringvej – også kaldet havnetunnellen.

Det siger Bo Sandberg, fmd. for den tværpolitiske forening, Københavnertunnelgruppen.

– Nordhavnsvej får kolossal positiv betydning for både pendlere og for lokale beboere på Østerbro. Biler og tung containertrafik bliver ført ned under jorden og hurtigere gennem eller ud af byen. Samtidig får cyklister og kollektiv trafik meget bedre plads over jorden. Og det er præcis de samme argumenter, der er for en samlet østlig ringvej, der vil fungere som en trafikal bypass-operation på den københavnske trafikpatient.

– Næste skridt er, at der forhåbentlig i 2018 træffes beslutning om den endelige udformning af 2. etape af østlig ringvej, Nordhavnstunnellen fra Svanemøllebugten til selve Nordhavn. Og i 2019 afsluttes Transportministeriets forundersøgelse af den samlede østlige ringvej, som forhåbentlig fører til principbeslutning om den sidste lange etape fra Nordhavn via Refshaleøen, videre under Amager til Sjællandsbroen, siger Bo Sandberg.

– I det hele taget er der ved at være lys for enden af havnetunnellen!

Københavnertunnelgruppen har i 12 år arbejdet for østlig ringvej/havnetunnel. Foreningen www.havnetunnel.nu består af enkeltmedlemmer, virksomheder og organisationer, bl.a. Dansk Erhverv, DI, Dansk Byggeri, DTL, Dansk Metal, 3F og BAT-kartellet.