Havnetunnel skal med i kommende regeringsgrundlag!

Københavnertunnelgruppen glæder sig over, at regeringen langt om længe har sat politisk fokus på hovedstadens udfordringer og vækstpotentiale.

– Når det går godt i København, spreder den positive udvikling sig til resten af landet. Der er ikke tale om et nulsumspil, hvor landets regioner kun kan få fremgang på hinandens bekostning, siger Bo Sandberg, fmd. for Københavnertunnelgruppen.

Københavnertunnelgruppen afventer med spænding resultatet af Transportministeriets forundersøgelse af den samlede østlige ringvej i 2019.

– Mens vi venter, er det bedste og mest konkrete, politikerne på Christiansborg og Rådhuset, kan gøre her i 2018 at træffe beslutning om den endelige udformning af 2. etape af østlig ringvej, Nordhavnstunnellen fra Svanemøllebugten til selve Nordhavn. Det skal være en løsning, så tunnelen via et tilslutningsanlæg, er forberedt til at blive ført videre ud mod Refshaleøen og Amager, siger Bo Sandberg.

Samtidig nærmer næste folketingsvalg i foråret 2019 sig nu med stormskridt. I indeværende valgperiode har havnetunnel/østlig ringvej indgået både i den smalle V-regerings og VLAK-regeringens regeringsgrundlag. Det har givet momentum til havnetunnellen.

– Men havnetunnelen er endnu ikke endelig besluttet, så momentum skal fastholdes. Derfor skal beslutning om en samlet østlig ringvej også indgå i det næste regeringsgrundlag, uanset om det bliver en S-ledet regering eller en ny borgerlig regering, siger tunnelgruppens formand.

Derfor er der brug for en havnetunnel: 

  • Trængslen og spildtiden tager til! Hovedstaden har brug for en trafikal bypass-operation, så den gennemkørende trafik ikke skal tvinges ind omkring Kgs. Nytorv og Nørrevold, men ledes udenom de centrale bydele i en havnetunnel
  • Bløde og hårde trafikanter adskilles: Ved at få gennemkørende og tung trafik ned under jorden, øges trafiksikkerheden og byens partikelforurening mindskes.
  • Havnetunnellen er en nødvendig forudsætning for at byudviklea. Refshaleøen – og giver samtidig mulighed for at nytænke og fredeliggøre indre by. 

Københavnertunnelgruppen har i 12 år arbejdet for østlig ringvej/havnetunnel. Foreningen www.havnetunnel.nu består af organisationer, virksomheder og enkeltmedlemmer, bl.a. Dansk Erhverv, DI, Dansk Byggeri, DTL, Dansk Metal, 3F og BAT-kartellet.