Lys for enden af havnetunnellen!

Transportministeriet og Københavns Kommune har nu offentliggjort resultatet af tre års forundersøgelse af muligheden for at etablere en østlig ringvej i København, og Københavnertunnelgruppen tager godt imod de nye analyser.

– Det er et solidt analysearbejde, der nu peger i retning af en østlig sænketunnel, der kan udgøre den ”trafikale bypass operation”, som København i årevis har haft brug for, siger Bo Sandberg, formand for Københavnertunnelgruppen. 

– Det er vældig positivt, at både Transportministeriet, Vejdirektoratet, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og de private grundejere i Refshaleøen alle står bag forundersøgelsens analyser og konklusioner. Og vi glæder os naturligvis over opbakningen fra både overborgmesteren og transportministeren, siger Bo Sandberg. 

Gennem årene er visionerne om en havnetunnel rykket stadig længere østpå 

– Idéen om en tunnel på langs af selve havneløbet blev hurtig skrinlagt, og nu ser det ud til at begge de to tidligere foreslåede linjeføringer hhv. under Amager Fælled til Sjællandsbroen og under Amager Strandvej begge bliver overhalet østom af en sænketunnel i havet ud for Amager Strand, bl.a. fordi det giver færrest gener i anlægsfasen, siger Københavnertunnelgruppens formand. 

– Analyserne viser, at den østlige ringvej i den rette udformning er samfundsøkonomisk rentabel og at den kan aflaste den gennemkørende biltrafik fx med 27% på Knippelsbro, 25% på Fredensbro og hele 43% på Amager Strandvej, dvs. mindre trængsel mange forskellige steder i byen, siger Bo Sandberg.

Brug for handling i efteråret 2020 i både Folketinget og på Rådhuset    

– Hertil kommer, at den østlige ringvej er en nødvendig forudsætning for byudvikling af Refshaleøen og den visionære Lynetteholm, som både skaber langsigtet kystsikring og boligudbud, siger formand Bo Sandberg, der til daglig er cheføkonom i Dansk Byggeri. 

– Med de nye analyser i hånden, bør efteråret 2020 blive den milepæl, hvor Borgerrepræsentationen lægger sig fast på endelig linjeføring for østlig ringvej og igangsætter VVM-undersøgelse, og hvor Folketinget samtidig tager projektet med i den langsigtede infrastrukturplan, der skal forhandles om, siger Københavnertunnelgruppens formand. 

Brugerbetaling aflivet 

– Til gengæld afliver forundersøgelsen idéen om at der kan opkræves brugerbetaling i havnetunnellen. Det er fint nok, vi får den afklaring. Det græder vi kun tørre tårer over, for når den østlige ringvej om forhåbentlig 12-13 år står færdig, bør den bruges mest muligt, så man kan få ledt den gennemkørende trafik ned under jorden og væk fra de bløde trafikanter på overfladen, siger Bo Sandberg.